Aktualności prawa pracy

Informator gospodarczy

Interpretacje

Aktualności oświatowe

Aktualności prawa pracy

Odstępstwa od czasu prowadzenia pojazdów przez kierowców wykonujących transport drogowy

W Monitorze Polskim z dnia 27 marca 2020 r. pod pozycją 328 opublikowano obwieszczenie MI z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie tymczasowych...

Transport

082013sejmUstawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji.

lead-20d6ba4bbe3cec83e09a1fce7a1e458cRozporządzenia – to akty normatywne wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.