Szkoły i gabinety profilaktyki zdrowotnej

„Czy jeśli w gminie jest kilka szkół, to można te gabinety prowadzić rotacyjnie po kolei w każdej szkole jedna po drugiej? Każda placówka miałaby...

Opieka zdrowotna nad uczniami, czy musi być w każdej szkole?

Ustawa Prawo oświatowe zawiera regulację ... (...) art. 103 ust. 1 pkt 4, stosownie do którego szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania...

MEN zachęca do udziału w szkole ćwiczeń

Szkoła ćwiczeń ma być miejscem, w którym przyszli nauczyciele będą w praktyce weryfikować poznaną na studiach teorię, a pracujący pedagodzy będą mogli doskonalić warsztat...

Minister Piontkowski: subwencja oświatowa cały czas rośnie

Dnia 7 listopada w siedzibie MEN odbyła się konferencja prasowa ministra Piontkowskiego na temat nakładów na edukację. Szef resortu zaznaczył, że pieniądze na edukację...

Dołącz do akcji „Pozytywna uwaga”

„Pozytywna uwaga” to inicjatywa rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 52 na warszawskim Targówku, która ma na celu motywację uczniów i poprawę ich niskiej samooceny. Jak...

Oświata: Podwyższenie wynagrodzeń osób prowadzących jednostki niepubliczne

Podwyżka wynagrodzeń nauczycieli przy okazji, i nie jest to chyba zamierzony efekt, podniosła wynagrodzenia osób prowadzących i dyrektorów niepublicznych jednostek. Ustawa z dn. 13.06.2019 r....

Samorządy: Nowe przepisy Karty Nauczyciela i konieczna zmiana regulaminów wynagradzania kadry szkolnej

Nowelizacja Karty Nauczyciela z dn. 13.06.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. ost. zm. poz. 1287) wprowadziła do tej ustawy nową regulację art. 34a, zgodnie...

Samorządowcy: Gotowy wzór porozumienia szkoły z podmiotem wykonującym działalność leczniczą

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia ... (...) 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz....

Szkoły i kwalifikacje personelu medycznego

Do czasu wejścia w życie ustawy z ... (...) dn. 12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami - wymagania dotyczące kwalifikacji pielęgniarki określał § 3...

Powołano IV kadencję Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy MEN

Dnia 25 października odbyło się oficjalne zakończenie III kadencji Rady i rozdanie zaświadczeń nowo powołanym członkom i ich zastępcom. Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej,...

Najnowsze artykuły