Czas kryzysu – zmiany w zakresie czasu pracy i porozumienie w sprawie mniej korzystnych...

Ustawa antykryzysowa, czyli ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych...

Badania lekarskie pracowników – jak należy postępować w czasie epidemii?

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz...

Rynek pracy przed epidemią

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w marcu nie zmienił swej wartości. Przez poprzednie pięć miesięcy odnotowywano spadek wskaźnika,...

Wykonywanie pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz...

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia

Tarcza antykryzysowa daje przedsiębiorcom możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru...

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Ze względu na trudną sytuację i utratę płynności finansowej w związku z epidemią koronawirusa wielu przedsiębiorców rozważa zamknięcie lub zawieszenie działalności gospodarczej. W tym...

Czasowa niezdolność do pracy a wynagrodzenie

Czy w przypadku choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną pracownikowi przysługuje wynagrodzenie? Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy określone zostały...

Tarcza antykryzysowa – odpowiadamy na pytania o zwolnienie z ZUS

Wielu przedsiębiorców chce skorzystać z pomocy oferowanej przez państwo w ramach Tarczy antykryzysowej. Jednak przedarcie się przez jej uregulowania nie jest łatwe. Dlatego z...

W 2020 roku nie będzie okna transferowego ZUS-OFE

Odwołanie okna transferowego w bieżącym roku przewiduje art. 31ze ustawy z dn. 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,...

Świadczenia na ochronę etatów oraz na dofinansowanie wynagrodzeń – co przewidują przepisy?

Od dnia 31 marca br. obowiązują nowe regulacje wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z...

Najnowsze artykuły