Aktualności prawa pracy

Informator gospodarczy

Interpretacje

Aktualności oświatowe

Aktualności prawa pracy

Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin – nowy jednolity...

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 lutego 2020 r. pod pozycją 203 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 20.12.2019 r., w załączniku do...

Transport

082013sejmUstawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji.

lead-20d6ba4bbe3cec83e09a1fce7a1e458cRozporządzenia – to akty normatywne wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.