Pod koniec października br., jak podaje MRPiPS, było w Polsce 841,9 tys. bezrobotnych. To o 9,3 tys. osób mniej niż we wrześniu br. (spadek o 1,1%) i o 95,5 tys. mniej niż przed rokiem (spadek o 10,2%). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w październiku br. 5,1%, tyle samo co miesiąc wcześniej. W październiku 2018 r. było to 5,7%.
Spadek liczby bezrobotnych odnotowano w październiku br. w 14 województwach. Najsilniejsze procentowe spadki zanotowano w:

  • śląskim (spadek o 2,6% i 1,8 tys. osób),
  • lubuskim (o 2% i 0,4 tys. osób),
  • łódzkim (2% i 1,2 tys. osób) oraz
  • mazowieckim (o 1,8% i 2,2 tys. osób).

Niewielkie wzrosty odnotowano w województwie zachodniopomorskim (o 22 osoby) oraz pomorskim (o 0,5 tys. osób).

Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 2,8%) utrzymuje się w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (8,6%).

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w październiku 2019 r. wyniosła 111,1 tys. i w porównaniu do września br. wzrosła o 0,5 tys., czyli o 0,4%.

Wzrost liczby wolnych miejsc pracy w październiku br. odnotowano w 8 województwach i oscylował w przedziale od 0,2% w województwie pomorskim (wzrost o 17 ofert) do 23,8% w województwie dolnośląskim (wzrost o 2,7 tys. ofert). Również w 8 województwach odnotowano spadek liczby wolnych miejsc pracy, w 3 z nich (lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim) spadek wyniósł ponad 20%. Znikomy spadek ofert pracy odnotowano natomiast w województwie śląskim (o 18 ofert).

źródło: MRPiPS