Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz rodzaje przysługujących świadczeń

Problematykę wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych uregulowano w Dziale X rozdział 7 k.p. i w odrębnych przepisach zarówno rangi ustawowej, jak również wykonawczej....

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie organizowania bezpiecznych warunków pracy

Podstawy prawne odpowiedzialności pracodawcy za stan bhp w zakładzie pracy Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków wykonywania pracy, gwarantujących im ochronę...

Składka na ubezpieczenie wypadkowe

Postępowanie w zakresie ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych uregulowano w przepisach rozdz. 4 ustawy...

Podstawowe prawa i obowiązki pracownika

Podstawowe prawa pracownika wynikające z przepisów dotyczących organizowania bezpiecznych warunków pracy Każdy pracownik ma prawo do wykonywania pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Powyższa...

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

  Jeżeli pracownik nie posiada dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp wymaganych do wykonywania pracy określonego rodzaju, pracodawcę obowiązuje bezwzględny zakaz dopuszczenia...

Najnowsze artykuły