Statystyczna karta wypadku

Załączony wzór Statystycznej karty wypadku obowiązuje od dnia 17.10.2019 r.

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Wzór protokołu pochodzi z załącznika do rozp. MGiP z dn. 16.09.2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 227, poz. 2298). ZABEZPIECZENIE MIEJSCA...

Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy

Postępowanie w zakresie kwalifikacji prawnej danego zdarzenia jako wypadek w drodze do pracy lub z pracy zostało określone w przepisach ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...

Wniosek o zwrot kosztów badań

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z...

Karta wypadku

Zamieszczony formularz („Karta wypadku”) stosuje się do zdarzeń uznawanych za wypadek przy pracy, wskutek których poszkodowanymi są osoby niebędące pracownikami, zaistniałych w okolicznościach wymienionych w art....

Najnowsze artykuły