Jak będzie wyglądał okres przejściowy Brexitu – 11 miesięcy 2020 roku?

Jakie ma znaczenie Brexit dla polskich przedsiębiorców i obywateli? Jak będzie wyglądać współpraca Państwa UE z Wielką Brytanią po Brexicie? W dniu 31.12.2020 r. Wielka...

Handel zagraniczny Polski w 2019 roku

W 2019 roku polski eksport towarowy wyniósł 235,8 mld euro i był o 5,5% wyższy niż przed rokiem. Po stronie importu zanotowano wzrost o...

Jakie są obecnie możliwości obrotu nieruchomościami rolnymi?

„Chciałbym kupić działkę rolną o powierzchni 9.997 m2. Nie jestem rolnikiem i nie mam wykształcenia rolniczego, czy mogę kupić tą działkę? Na działce fizycznie...

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2019 r. przekroczyło 5 tys. zł

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kw. 2019 roku wyniosło 5198,58 zł (M.P. poz. 171)....

Korespondencja cyfrowa: Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych. Jej celem jest umożliwienie podmiotom publicznym jak najszerszego świadczenia usług elektronicznych wewnątrz administracji oraz...

Sejm przyjął budżet na 2020 rok

Za ustawą budżetową głosowało 231 posłów, 217 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu. Najważniejsze parametry budżetowe na 2020 r. ...

Minister Kurtyka o wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu

„Polityki, które zostaną przygotowane w najbliższej przyszłości, przede wszystkim muszą być ze sobą spójne, a także muszą uwzględniać wspólny cel, który chcemy osiągnąć” –...

Nowelizacja przepisów prawa budowlanego

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane. Jej głównym celem jest  uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienie większej stabilności podejmowanych w nim...

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Premia remontowa dla gmin Obecnie o wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego....

Obrót paliwami opałowymi – MF przypomina o zmianach

Od 1 września 2019 r. wszystkie transakcje olejem opałowym przeznaczonym do celów opałowych muszą być rejestrowane w systemie SENT. Do końca marca 2020 r....

Najnowsze artykuły