Dobra informacja dla przedsiębiorców: Zasady dotyczące podzielonej płatności (split payment)

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał istotną z punktu widzenia rozliczeń VAT interpretację indywidualną z ... (...) dn. 19.12.2019 r. (sygn. nr 0111-KDIB3-2.4012.646.2019.1.AZ). Poniżej przedstawiamy najważniejsze...

Korzystne zmiany w wykazie podatników VAT

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi ustaleniami, podatnicy mogą spodziewać się trzech istotnych zmian związanych z wykazem podatników VAT: 1/ Termin na zawiadomienie zostanie wydłużony do 7...

Można już składać PIT za 2019 rok

Oprócz rozliczenia rocznego PIT w usłudze Twój e-PIT podatnicy – jak co roku – mogą skorzystać również z systemu e-Deklaracje i papierowych formularzy PIT,...

Ponad 5 milionów Polaków ma już profil zaufany!

e-Polak potrafi i korzysta z e-administracji! Dowody? Kolejny rekord profilu zaufanego. Ma go już ponad 5 milionów Polaków. W trakcie dnia otwartego w Ministerstwie...

Nowe przepisy ograniczające stosowanie agresywnego planowania podatkowego o charakterze transgranicznym

Nowe przepisy wprowadzają rozwiązania, które będą przeciwdziałać rozbieżnościom w kwalifikacji tzw. struktur hybrydowych. Struktury takie są wykorzystywane przez międzynarodowe korporacje do stosowania agresywnej optymalizacji...

Kiedy KRUS nie rozliczy podatku dochodowego za emeryta/rencistę?

Na potwierdzenie dokonania rozliczenia Kasa wystawi i przekaże w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. formularz PIT-40A - Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy. Osoba, która otrzyma ww....

MF zachęca do udziału w akcji Głos płatnika

Będziemy zbierać pomysły i opinie, które mają usprawnić polski system podatkowy, tak aby stał się bardziej efektywny i lepiej odpowiadał na potrzeby życiowe...

Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. (Dz.U. poz. 2544), w stosunku do rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r., zawiera następujące...

NSA: Dopuszczalność wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego - wykładnia prawa, jeśli brzmienie przepisu nie stoi temu na przeszkodzie, powinna zmierzać do rozszerzenia gwarancji procesowych praw...

Mikroprzedsiębiorcy zapłacą niższe składki ZUS

Od 01.02.2020 r. mikroprzedsiębiorcy będą mogli płacić niższe składki ZUS liczone od dochodu za 2019 r. – warunkiem jest nieprzekroczenie progu 120 tys. zł...

Najnowsze artykuły