Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT – zmiany od 01.09.2019 r.

„Na jakiej podstawie prawnej jestem zwolniona z podatku VAT? Prowadzę jednoosobową firmę o obrotach poniżej 80.000 zł rocznie. Potrzebuję szczegółowe wyjaśnienie.” Zgodnie z ... (...) art. 113...

Od 1 listopada niższe stawki VAT na niektóre popularne produkty

Zmiany dotyczące stawek VAT polegają na wprowadzeniu nowej, uproszczonej matrycy stawek VAT. Obniżeniu ulegną stawki podatku VAT dla towarów takich jak: owoce tropikalne i...

Usługi i podatek VAT w UE

„Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (zarejestrowana w Polsce) świadcząca usługę informatyczną dla firmy angielskiej zarejestrowała się dla VAT UE. Wystawia fakturę dla firmy angielskiej...

Korekta VAT po terminie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019...

Brak kar za złożenie JPK_VAT za lipiec 2019 r. po terminie

Resort finansów informuje, że w związku z docierającymi do ministerstwa sygnałami o opóźnieniach w wysyłce JPK_VAT związanych z wymianą certyfikatów kluczy publicznych dla środowiska...

Niższy VAT na odzież i obuwie dla dzieci?

Minister Banaś wskazał, że obecne przepisy w dyrektywie VAT, dotyczące stawek VAT, wymagają nowelizacji, tak aby zapewnić wszystkim państwom członkowskim – w równym stopniu...

Nowe struktury JPK_VAT zastąpią deklaracje VAT-7 i VAT-7k

Do 16 sierpnia 2019 r. można zgłaszać opinie odnośnie nowych struktur plików JPK_V7K - dla podatników rozliczających się kwartalnie i JPK_V7M - dla podatników rozliczających się...

Uwaga na fałszywe e-maile z wezwaniem do zapłaty zaległego VAT

Do podatników rozsyłane są fałszywe wiadomości e-mail, których autor podszywa się pod Krajową Administrację Skarbową. KAS ostrzega przed otwieraniem linków lub załączników zamieszczonych w...

Nowy sposób raportowania comiesięcznych rozliczeń VAT

Nowy sposób raportowania comiesięcznych rozliczeń VAT zacznie obowiązywać od 01.04.2020 r. wobec dużych przedsiębiorstw i od 01.07.2020 r. wobec wszystkich pozostałych podmiotów.   Dnia 12.07.2019 roku...

„Biała lista” podatników VAT od 01.09.2019 roku

W związku z uchwaloną przez sejm ustawą z dn. 12.04.2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, pragniemy...

Najnowsze artykuły