Darowizny na walkę z koronawirusem zwolnione z VAT

Towary objęte "zerową" stawką VAT wymieniono w rozp. MF z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku...

Przedsiębiorcy: Czym jest faktura VAT marża?

„Moje pytanie dotyczy procedury marży towary używane. Podatnik-vatowiec nabywa towar pod nazwą części samochodowe/osobowe/ od podmiotu gospodarczego /osoba fizyczna - vatowiec/ na podstawie faktury...

Wiążąca informacja stawkowa – nowe narzędzie zabezpieczające podatników VAT

Wychodząc naprzeciw podatnikom, oprócz Nowej Matrycy VAT, w 2019 roku wprowadzono instytucję Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). WIS jest decyzją wydawaną przez Dyrektora Krajowej Informacji...

Sprzedaż nieruchomości, a podatek VAT

„Zajmujemy się handlem nieruchomościami - sprzedaż zwolniona art. 43 ustawy o VAT. Czy od zakupów na odświeżenie nieruchomości drobne art. budowlane traktowane w firmie...

Uwaga przedsiębiorcy: Od kwietnia nowa matryca VAT

Celem tych zmian jest odejście od dotychczasowego skomplikowanego systemu, opartego na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. Podstawą do określenia prawidłowej stawki...

Dobra informacja dla przedsiębiorców: Zasady dotyczące podzielonej płatności (split payment)

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał istotną z punktu widzenia rozliczeń VAT interpretację indywidualną z ... (...) dn. 19.12.2019 r. (sygn. nr 0111-KDIB3-2.4012.646.2019.1.AZ). Poniżej przedstawiamy najważniejsze...

Korzystne zmiany w wykazie podatników VAT

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi ustaleniami, podatnicy mogą spodziewać się trzech istotnych zmian związanych z wykazem podatników VAT: 1/ Termin na zawiadomienie zostanie wydłużony do 7...

Nowe przepisy ograniczające stosowanie agresywnego planowania podatkowego o charakterze transgranicznym

Nowe przepisy wprowadzają rozwiązania, które będą przeciwdziałać rozbieżnościom w kwalifikacji tzw. struktur hybrydowych. Struktury takie są wykorzystywane przez międzynarodowe korporacje do stosowania agresywnej optymalizacji...

Nowy jednolity tekst ustawy o VAT

W jednolitym tekście ustawy o VAT uwzględniono zmiany wynikające z: czternastu nowelizacji uchwalonych w okresie od października 2018 r. (Dz.U. poz. 2215), do października...

Benefity pracownicze i odliczenia kosztów w VAT jako odpłatne świadczenie usług

„Karnety Multisport finansowane ze środków obrotowych firmy przekazywane są pracownikowi. Pracownik finansuje 50% karnetu. Czy pracownikowi do wynagrodzenia liczymy 50% od kwoty brutto czy...

Najnowsze artykuły