Akcja rzecznika MŚP: RatujBiznes

Aby pomóc przedsiębiorcom w tym ciężkim okresie potrzebna jest interwencja władz i wielu instytucji, konieczne są szybkie i realne działania. Z tego względu Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam...

Zawieszenie działalności gospodarczej a zatrudnienie pracowników

Przedsiębiorca, który chce zawiesić prowadzoną działalność gospodarczą musi pamiętać o dopełnieniu wielu obowiązków. Jednym z nich jest zwolnienie pracowników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami niemożliwe...

Rzecznik MŚP: Przedsiębiorcy pomagajmy razem medykom

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz objął patronatem akcję „Jesteśmy Razem. Pomagamy”. Jest to interwencja oddolna i inicjatywa skupiająca przedsiębiorstwa, gotowe nieść pomoc w obliczu pandemii koronawirusa COVID19....

Uwaga przedsiębiorcy: Od wczoraj mamy nowe rozporządzenie wydłużające termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za...

Spółki zarejestrowane w KRS mają 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z  kalendarzowym, termin na sporządzenie upływał zawsze...

Tarcza antykryzysowa podpisana

Prezydent RP Andrzej Duda, zgodnie z obietnicą zaraz po przekazaniu przez Sejm, podpisał tzw. Tarczę antykryzysową. Najważniejsza z ustaw Tarczy z dn. 31 marca...

Tarcza antykryzysowa – pomoc państwa dla firm

Na pakiet składają się: projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); projekt ustawy o udzielaniu...

Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców

Z obowiązku opłacania składek zostanie zwolnionych około 692 tys. mikrofirm (zgłoszonych jako płatnicy przed 29 lutego 2020 r.), które zatrudniają do 9 pracowników (chodzi o...

Zasady zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców zawodowych

Zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy również kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na...

Ułatwienia dla podmiotów ekonomii społecznej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Bankiem Gospodarstwa Krajowego przygotowało pakiet ulg w spłacaniu pożyczek na rozwój...

Wspólnicy i brak udostępniania dokumentów spółki, a sądowe prawo kontroli

„Chciałbym zasięgnąć pomocy w sprawie uzyskania dokumentów spółki. Od 2 lat jestem komplementariuszem w spółce komandytowej. Moje drogi ze wspólnikiem się rozeszły. Po tym...

Najnowsze artykuły