Samorząd

Nowości prawne i informacje dotyczące roli i zadań samorządu w systemie oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o polityce oświatowej państwa, zarządzaniu oświatą, finansach, nadzorze w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, pomocy materialnej dla uczniów.

Kto finansuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkołach?

„Czy j.s.t., czy subwencje oświatowe z budżetu państwa, czy NFZ, w jakiej wysokości? Organ prowadzący finansuje i potem otrzymuje zwrot z wyższych kwot subwencji...

Samorządy: Utworzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach

Jak wcześniej wspomniano w kilku poprzednich publikacjach – istnieje możliwość wskazania dla ... (...) kilku jednostek jednego miejsca prowadzenia profilaktycznej opieki zdrowotnej. Co do terminu...

Minister Piontkowski: subwencja oświatowa cały czas rośnie

Dnia 7 listopada w siedzibie MEN odbyła się konferencja prasowa ministra Piontkowskiego na temat nakładów na edukację. Szef resortu zaznaczył, że pieniądze na edukację...

Samorządy: Nowe przepisy Karty Nauczyciela i konieczna zmiana regulaminów wynagradzania kadry szkolnej

Nowelizacja Karty Nauczyciela z dn. 13.06.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. ost. zm. poz. 1287) wprowadziła do tej ustawy nową regulację art. 34a, zgodnie...

Samorządowcy: Gotowy wzór porozumienia szkoły z podmiotem wykonującym działalność leczniczą

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia ... (...) 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz....

Szkoły i kwalifikacje personelu medycznego

Do czasu wejścia w życie ustawy z ... (...) dn. 12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami - wymagania dotyczące kwalifikacji pielęgniarki określał § 3...

Placówki oświatowe: Obowiązek zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej

„Jesteśmy placówką niepubliczną. Mamy dwie grupy . Zatrudniamy dwie nauczycielki i jedną panią do pomocy. W statucie mamy zapis, że nie przyjmujemy dzieci z...

Samorządy: Zwiększenie subwencji oświatowej

W związku z ostatnimi zmianami, m.in. w zakresie podwyżek wynagrodzeń nauczycielskich dokonano zmiany przepisów rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej...

Finansowanie placówki oświatowej

„Jeśli liceum ogólnokształcące ma rozpocząć działalność 01.09.2020 r., to do kiedy należy złożyć wniosek do urzędu, aby otrzymać dotację z dniem rozpoczęcia działalności LO?...

Uwaga rodzice: Od września mamy nowe zasady odpłatności za przedszkole

Od roku szkolnego 2019/2020 w samorządowych przedszkolach, szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz innych formach wychowania przedszkolnego obowiązują nowe zasady odpłatności za czas pobytu...

Najnowsze artykuły