Minimalna płaca oraz stawka godzinowa – ogłoszono kwoty obowiązujące w 2020 roku

Zapowiedzi rządowe dotyczące znaczącego podwyższenia minimalnej płacy oraz minimalnej stawki godzinowej w przyszłym roku stały się faktem, bowiem w Dzienniku Ustaw z dnia 18...

UODO: Obecny stan prawny nie pozwala pracodawcy zbadać pracownika alkomatem

Badanie stanu trzeźwości pracownika może przeprowadzić policja, ale nie pracodawca – takie stanowisko Prezesa UODO sprzed kilku miesięcy teraz potwierdziło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki...

Wzrośnie minimalne wynagrodzenie – ile wyniosą składki?

Zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów przepisami minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w 2020 roku do 2600 zł. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 2250 zł....

Dochodzenie roszczeń związanych z nierównym traktowaniem przed i po nowelizacji przepisów Kodeksu pracy

Jednym ze skutków rozróżnienia nierównego traktowania będącego jednocześnie dyskryminacją oraz niebędącego dyskryminacją było zróżnicowanie zasad dochodzenia roszczenia – a korzystniejsze zasady dotyczy wyłącznie pracowników...

Przyczyny dyskryminacji – przed i po nowelizacji Kodeksu pracy

Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w przepisach Kodeksu pracy. Dyskryminowanie może być bezpośrednie lub...

Dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – warunki dla osób ubiegających się o...

Z dniem 11 września br. weszło w życie rozp. MEN z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca...

MRPiPS: minimalne wynagrodzenie już od stycznia wyniesie 2600 zł

We wtorek Rada Ministrów ustaliła, że w 2020 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2600 złotych. To 350 złotych więcej, niż wynosi minimalna...

Świadectwo pracy – nowy wzór oraz zmiany obowiązujące od dnia 7 września 2019 r.

Z dniem 7 września 2019 r. weszły w życie zmiany do rozp. MRPIPS z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U....

Minimalne wynagrodzenie za pracę – zmiana sposobu ustalania od 1 stycznia 2020 r.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie zmiana w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U....

Czym różni się bezpośrednie i pośrednie nierówne traktowanie?

Nierównym traktowaniem jest dyskryminowanie pracownika w jakikolwiek sposób, z przyczyn określonych w Kodeksie pracy dotyczących m.in. cech osobistych cech i właściwości danej osoby np....

Najnowsze artykuły