Legalna praca – kampania informacyjna KE

Europejska Platforma ds. Zwalczania Pracy Niezadeklarowanej przy Komisji Europejskiej rozpoczęła swoją pierwszą kampanię informacyjną, zmierzającą do zwiększania świadomości pracodawców i pracowników na temat korzyści...

Rynek pracy a skutki zamrożenia działalności

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w czerwcu br. wzrósł o blisko 1 punkt po raz trzeci z...

EUROSTAT: Bezrobocie w Polsce jednym z najniższych w Europie

W maju stopa bezrobocia w Polsce nieznacznie wzrosła (3,0% wobec kwietnia 2,9%). To bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę średnią w UE na poziomie...

Bezrobocie w I kwartale 2020 r.

Stopa bezrobocia w końcu marca 2020 r. wyniosła 5,4% cywilnej ludności aktywnej zawodowo i była o 0,2 p. proc. wyższa niż w IV kwartale 2019...

Popyt na pracę w 2019 roku

Przeciętnie w 2019 r. niemal trzy czwarte pracujących pracowało w jednostkach sektora prywatnego, który reprezentowało ponad 90% ogółu jednostek. Rozkład pracujących był powiązany z wielkością...

MR: bezrobocie wzrasta, ale stan rynku pracy ulegać będzie poprawie

Według danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w maju br. wyniosła 6%, co oznacza, że na koniec tego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było 1011,7...

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r.

Według danych wstępnych na koniec 2019 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej wynosiła 16,1 mln osób. W stosunku do 2018 r. było to więcej...

Rynek pracy: bezrobocie rośnie, liczba ofert pracy jest stała

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w...

GUS: wpływ epidemii na rynek pracy

W I kwartale 2020 r. w Polsce zaczął się rozprzestrzeniać wirus SARS-CoV-2. Pomimo uruchomienia szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wywołanej tym...

Średnia długość życia zawodowego w UE

W 2019 r. średni czas trwania życia zawodowego dla dorosłej populacji Unii Europejskiej (UE), czyli osób powyżej 15 lat, wynosił 35,9 lat. Jest to...

Najnowsze artykuły