Kodeks postępowania cywilnego 2020 – ogłoszono nową jednolitą wersję ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 września 2020 r. pod pozycją 1575 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 07.08.2020 r., w załączniku do...

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – nowy jednolity tekst przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1359 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.07.2020 r., w załączniku do...

Instytuty badawcze – ogłoszono nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1383 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.07.2020 r., w załączniku do...

Kodeks karny 2020 – ogłoszono jednolite przepisy ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1444 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.07.2020 r., w załączniku do...

Postępowanie egzekucyjne w administracji – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1427 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 07.08.2020 r., w załączniku do...

Prawo budowlane – ogłoszono jednolity tekst ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1333 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 07.07.2020 r., w załączniku do...

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – ogłoszono nowe jednolite...

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 lipca 2020 r. pod pozycją 1329 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.07.2020 r., w załączniku do...

Ustalenie i wypłata zasiłków dla opiekunów – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 lipca 2020 r. pod pozycją 1297 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.07.2020 r., w załączniku do...

Renta socjalna – nowe jednolite przepisy ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 lipca 2020 r. pod pozycją 1300 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.07.2020 r., w załączniku do...

Prawo upadłościowe – aktualne przepisy ustawowe

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 lipca 2020 r. pod pozycją 1228 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.06.2020 r., w załączniku do...

Najnowsze artykuły