Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – nowela przepisów

Z dniem 27 marca br. weszły w życie zmiany dotyczące przepisów rozp. MGPIPS z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności...

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 marca 2020 r. pod pozycją 514 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 28.02.2020 r., w załączniku do...

Kodeks karny wykonawczy – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 marca 2020 r. pod pozycją 523 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 28.08.2020 r., w załączniku do...

Zaostrzenie zakazów w zakresie przemieszczania się

Z dniem ogłoszenia, czyli 24 marca br., weszły w życie zmiany ustanawiające dalsze ograniczenia w zakresie przemieszczania się na obszarze RP. Kolejne zaostrzenia wprowadzono na...

Kombatanci i osoby represjonowane – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 marca 2020 r. pod pozycją 517 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 03.03.2020 r., w załączniku do...

Ustawa o rehabilitacji zawodowej – ogłoszono nowy jednolity tekst przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 marca 2020 r. pod pozycją 426 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 13.02.2020 r., w załączniku do...

Prawo własności przemysłowej – aktualne regulacje

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 lutego 2020 r. pod pozycją 286 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 28.01.2020 r., w załączniku do...

Ustawa o działalności leczniczej – ogłoszono nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 lutego 2020 r. pod pozycją 295 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 28.01.2020 r., w załączniku do...

Refundacja wynagrodzeń młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego – finansowanie w 2020 r.

Opublikowana dnia 20 lutego br. tzw. ustawa okołobudżetowa zawiera regulacje dotyczące finansowania – w 2020 r. – kosztów refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym...

Staże podyplomowe i szkolenia specjalizacyjne lekarzy oraz specjalizacje pielęgniarek – zasady finansowania w 2020...

W roku 2020 staże podyplomowe lekarzy wraz z kosztem obsługi oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych będą finansowane ze środków Funduszu Pracy (FP). Odpowiednie zapisy...

Najnowsze artykuły