Pomoc społeczna i decyzja organu w sprawie świadczenia wychowawczego

„Czy od 01.07.2019 r. do informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego, przy jej uchyleniu (rezygnacja wnioskodawcy) wydaje się decyzję? Jeśli tak, to jak ma wyglądać...

Elektroniczna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają...

Pieniądze z OFE trafią do IKE – rząd przyjął projekt zmian

Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) zostaną przekształcone tak, aby system emerytalny w najbliższych latach oparty był na filarach: Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) – nowe, dobrowolne,...

Cudzoziemcy: Zasady przyznawania i wypłacania zasiłków (500+ i 300+)

„Jestem Ukrainką, mam 4 dzieci, już 1,5 roku czekam na decyzję o przedłużenie pobytu w Polsce. Jestem w Polsce już 7 lat, mam 5...

Rehabilitacja z ZUS coraz skuteczniejsza

Aż 90,5 tys. osób przeszło w 2018 r. rehabilitację leczniczą, którą Zakład oferuje w ramach tzw. prewencji rentowej. To o ponad 17,5 tys. więcej...

Emeryci i renciści: Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

„Zgodnie z regulaminem ZFŚS obowiązującym w naszym zakładzie osobami uprawnionymi są m.in. emeryci i renciści, którzy rozwiązali stosunek pracy w związku z przejściem na...

Bezumowny Brexit a dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

Wygaśnięcie uprawnień będzie dotyczyło turystów, osób odwiedzających państwo pochodzenia, osób odwiedzających rodziny zamieszkałe w Polsce lub w Wielkiej Brytanii, pracowników najemnych i osób samozatrudnionych,...

Do 31 października 2019 r. rolnicy muszą opłacić składki za IV kwartał br.

W IV kwartale 2019 r. wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w zakresie: ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego pozostaje na tym samym poziomie, co w III...

Mały ZUS plus – projekt zmian skierowany do konsultacji

Projektowane przepisy przewidują, że składki najmniejszych przedsiębiorców będą liczone od dochodu i niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie. To rozwiązanie będzie korzystne dla najmniejszych...

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w IV kw. 2019 r.

Wynagrodzenie, o którym mowa, w III kw. br. wyniosło 5150,15 zł i było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale – o 7,56 zł, czyli o...

Najnowsze artykuły