Stawka odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do OFE

Okres obowiązywania stawki Stawka odsetek od 01.07.2020 0,79% 01.07.2017 - 30.06.2020 1,50% 01.04.2012 - 30.06.2017 4,51% 01.01.2012 - 31.03.2012 4,46%

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek Kwota brutto Podstawowy (100% podstawy) 881,30 zł* 692,00 zł** Obniżony (80% podstawy) 705,10 zł* 553,60 zł** Podwyższony (120% podstawy) 1057,60 zł* 830,40 zł** * w okresie 3 pierwszych miesięcy posiadania prawa do zasiłku ** w okresie kolejnych miesięcy pobierania...

Limity miesięcznego dochodu, którego osiągnięcie skutkuje zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczeń emerytalno-rentowych

Okres obowiązywania Zmniejszenie świadczeń Zawieszenie świadczeń 70%* 130%* 01.06.2020 - 31.08.2020 3732,10 zł 6931,00 zł 01.03.2020 - 31.05.2020 3639,10 zł 6758,20 zł 01.12.2019 - 29.02.2020 3452,20 zł 6411,10 zł 01.09.2019 - 30.11.2019 3387,50 zł 6291,10 zł 01.06.2019 - 31.08.2019 3465,70 zł 6436,30 zł 01.03.2019 - 31.05.2019 3404,70 zł 6322,90 zł 01.12.2018 - 28.02.2019 3206,20 zł 5954,30 zł 01.09.2018...

Stawki składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 01.06.2020 r.

Podstawa wymiaru składki Ubezpieczenie Sposób finansowania płatnik ubezpieczony w 1. roku nauki 266,57 zł emerytalne 26,02 zł 26,02 zł rentowe 17,33 zł 4,00 zł chorobowe – 6,53 zł w 2. roku nauki 319,89 zł emerytalne 31,22 zł 31,22 zł rentowe 20,79 zł 4,80 zł chorobowe – 7,84 zł w 3. roku...

Wynagrodzenie młodocianych

Okres obowiązywania Rok nauki Kwota 01.06.2020 – 31.08.2020 w 1. roku nauki 266,57 zł w 2. roku nauki 319,89...

Limit miesięcznego dochodu, którego osiągnięcie skutkuje zawieszeniem prawa do renty socjalnej

Okres obowiązywania Wysokość 01.06.2020 - 31.08.2020 3732,10 zł 01.03.2020 - 31.05.2020 3639,10 zł 01.12.2019 - 29.02.2020 3452,20 zł 01.09.2019 - 30.11.2019 3387,50 zł 01.06.2019 - 31.08.2019 3465,70 zł 01.03.2019 - 31.05.2019 3404,70 zł 01.12.2018 - 28.02.2019 3206,20 zł 01.09.2018 - 30.11.2018 3164,80 zł 01.06.2018 - 31.08.2018 3236,00 zł 01.03.2018...

Roczna kwota graniczna (KRUS)

Okres obowiązywania Wysokość 2020 r. 3540,00 zł 2019 r. 3454,00 zł 2018 r. 3376,00 zł 2017 r. 3300,00 zł 2016 r. 3258,00 zł 2015 r. 3204,00 zł * określona w art. 5a ust. 1 pkt 5 ustawy z...

Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie

Rodzaje odsetek Stawka odsetek w stosunku rocznym obowiązująca od 29.05.2020 r. Stawka odsetek ustawowych 3,6% Maksymalna stawka odsetek ustawowych 7,2% Stawka odsetek za opóźnienie 5,6% Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie 11,2%  

Świadczenie rehabilitacyjne (wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego)

Kwartał Okres Wskaźnik waloryzacji III kwartał 01.07.2020 - 30.09.2020 108,1% II kwartał 01.04.2020 - 30.06.2020 107,4% I kwartał 01.01.2020 - 31.03.2020 99,6% IV kwartał 01.10.2019 - 31.12.2019 99,5% III kwartał 01.07.2019 - 30.09.2019 108,1% II kwartał 01.04.2019 - 30.06.2019 107,6% I kwartał 01.01.2019 - 31.03.2019 99,1% IV kwartał 01.10.2018...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Okres Wysokość I kwartał 2020 5331,47 zł IV kwartał 2019 5198,58 zł III kwartał 2019 4931,59 zł II kwartał 2019 4839,24 zł I kwartał 2019 4950,94 zł IV kwartał 2018 4863,74 zł III kwartał 2018 4580,20 zł II kwartał 2018 4521,08 zł I kwartał...

Najnowsze artykuły