Świadczenie rehabilitacyjne (wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego)

Kwartał Okres Wskaźnik waloryzacji III kwartał 01.07.2019 - 30.09.2019 108,1% II kwartał 01.04.2019 - 30.06.2019 107,6% I kwartał 01.01.2019 - 31.03.2019 99,1% IV kwartał 01.10.2018 - 31.12.2018 100,1% III kwartał 01.07.2018 - 30.09.2018 108,6% II kwartał 01.04.2018 - 30.06.2018 107,0% I kwartał 01.01.2018 - 31.03.2018  97,7% IV kwartał 01.10.2017...

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek Osoby uprawnione Kwota brutto Obniżony (80% podstawy) Posiadające okres uprawniający do zasiłku krótszy niż 5 lat 689,12 zł1) 541,12 zł2) Podstawowy (100% podstawy) Posiadające co najmniej 5-letni okres uprawniający do zasiłku 861,40 zł1) 676,40 zł2) Podwyższony (120%...

Wysokość świadczeń opiekuńczych od 1.01.2019

Świadczenie Wysokość świadczenia Zasiłek pielęgnacyjny 184,42 zł Świadczenie pielęgnacyjne 1583 zł Specjalny zasiłek opiekuńczy 620 zł Zasiłek dla opiekunów 620 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego od 1.11.2018 r.

Dodatek Sposób wypłacania Wysokość z tytułu urodzenia dziecka jednorazowo 1 000,00 zł z tytułu opieki nad dzieckiem - w okresie korzystania z urlopu wychowawczego miesięcznie 400,00 zł z tytułu samotnego wychowywania dziecka miesięcznie 193,00 zł...

Miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego od 01.11.2018 r.

Zasiłek Wysokość zasiłku na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat 95,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 124,00 zł na dziecko...

Limit przeciętnego miesięcznego dochodu uprawniającego do wypłaty zasiłku rodzinnego (od 1.11.2018 r.)

Limit Wysokość Ograniczenie podstawowe 674,00 zł Ograniczenie obowiązujące w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności 764,00...

Zasiłek pogrzebowy

Okres obowiązywania Wysokość od 01.03.2011 4 000,00 zł od 01.12.2010 do 28.02.2011 6 406,16 zł od 01.09.2010 do 30.11.2010 6 395,70 zł od 01.06.2010 do 31.08.2010 6 632,76 zł od 01.03.2010 do 31.05.2010 6 487,20...

Najnowsze artykuły