Limit jednorazowej amortyzacji tzw. dla małych podatników

Rok podatkowy Limit ustawowy Równowartość w zł 2019 50 000,00 euro 214 000,00 zł1) 2018 50 000,00 euro 216 000,00 zł2) 1) obliczana wg średniego kursu NBP, obowiązującego na 1. dzień roboczy października, w...

Limit rocznych przychodów w podatku dochodowym w 2019 r.

Limit Kwota Limit ustawowy Równowartość w zł Limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika1) 1 200 000,00 euro 5 135 000,00 zł2) Limit przychodów zobowiązujący do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych3) 2 000 000,00 euro 8 559 000,00...

Limity rocznych przychodów określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym

Okres obowiązywania Kwota Limit ustawowy Równowartość w zł1) Limit uprawniający do rozliczania się z dochodu z działalności gospodarczej za pomocą form ryczałtowych2) 01.01.2019 - 31.12.2019 250 000,00 euro 1 069 875,00 zł 01.01.2018 -...

Ryczałtowe koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Stawki Podatnicy uzyskujący przychody od jednego pracodawcy Podatnicy uzyskujący przychody od dwóch lub więcej pracodawców Miejsce pracy w tej samej miejscowości, w której zamieszkuje podatnik Miejsce pracy w...

Ulga na wychowanie dzieci za 2018 rok

Wysokość odpisu na dzieci Liczba dzieci łącznie Odpis w zł jedno 1112,04 dwoje 2224,08 troje 4224,12 czworo 6924,12

Kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 i 2019 r.

Podstawa obliczenia podatku w 2018 i 2019 roku Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym PIT za 2018 i 2019 rok ponad do 8000 zł 1440 zł 8000 zł 13 000 zł 1440 zł –...

Stawki i progi podatkowe

Podstawa obliczeniapodatku Wysokość podatku ponad do 85 528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek  85 528 zł 15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Najnowsze artykuły