Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących od 01.09.2019 r.   Poziom wykształcenia Stopnie awansu zawodowego nauczyciela Nauczyciel stażysta Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany 1. Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 2782 zł 2862 zł 3250 zł 3817 zł 2. Tytuł zawodowy...

Wynagrodzenie młodocianych

Okres obowiązywania Rok nauki Kwota 01.09.2019 – 30.11.2019 w 1. roku nauki 241,96 zł w 2. roku...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Okres Wysokość II kwartał 2019 4839,24 zł I kwartał 2019 4950,94 zł IV kwartał 2018 4863,74 zł III kwartał 2018 4580,20 zł II kwartał 2018 4521,08 zł I kwartał 2018 4622,84 zł IV kwartał 2017 4516,69 zł III kwartał 2017 4255,59 zł II kwartał 2017 4220,69...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie włącznie z wypłatami z zysku

Okres Wysokość II kwartał 2019 5142,59 zł I kwartał 2019 5015,03 zł IV kwartał 2018* 5071,41 zł III kwartał 2018 4822,83 zł II kwartał 2018 4812,84 zł I kwartał 2018 4700,11 zł IV kwartał 2017* 4739,91 zł III kwartał 2017 4510,86...

Średnie wynagrodzenie nauczycieli

Stopień awansu zawodowego Kwota bazowa Wskaźnik procentowy Średnie wynagrodzenie od 1.01.2019 r. nauczyciel stażysta 3045,21 zł 100% 3045,21 zł nauczyciel kontraktowy 3045,21 zł 111% 3380,18 zł nauczyciel mianowany 3045,21 zł 144% 4385,10 zł nauczyciel dyplomowany 3045,21 zł 184% 5603,19 zł

Kwota bazowa dla nauczycieli

Okres obowiązywania Stawka od 1 stycznia 2019 3045,21 zł od 1 kwietnia 2018 2900,20 zł od 1 stycznia 2017 2752,92 zł od 1 stycznia 2013 2717,59 zł od 1 stycznia 2012 2618,10 zł od 1 września 2012 2717,59 zł  

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Minimalne wynagrodzenie Kwota 2019 rok 2250,00 zł 2018 rok 2100,00 zł 2017 rok 2000,00 zł 2016 rok 1850,00 zł 2015 rok 1750,00 zł

Wysokość odpisów za ZFŚS w roku 2019

Rodzaj odpisu Stopa odpisu Wysokość podstawa wymiaru odpisów na ZFŚS w 2019 roku - 3278,14 zł Podstawowy (na jednego zatrudnionego) 37,50% 1229,30 zł Odpisy szczególne: na jednego zatrudnionego w uciążliwych warunkach 50,00% 1639,07 zł na każdą osobę...

Podstawa wymiaru odpisów na ZFŚS

Okres obowiązywania Wysokość 1.01.2019 – 31.12.2019 3278,14 zł  1.01.2018 – 31.12.2018 3161,77 zł 1.01.2017 – 31.12.2017 3161,77 zł 1.01.2016 – 31.12.2016 2917,14 zł

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2019 r.

Miesiąc Wymiar czasu pracy w godzinach Kwota dodatku styczeń 176 2,56 zł luty 160 2,81 zł marzec 168 2,68 zł kwiecień 168 2,68 zł maj 168 2,68 zł czerwiec 152 2,96 zł lipiec 184 2,45 zł sierpień 168 2,68 zł wrzesień 168 2,68 zł październik 184 2,45 zł listopad 152 2,96 zł grudzień 160 2,81 zł

Najnowsze artykuły