Aktualności gospodarcze

Prawo pracy i ubezpieczenia

Pracownicy i okresowe badania lekarskie

„Czy pracodawca zlecający pracownikowi badania lekarskie, okresowe może od niego wymagać odrobienia godzin, w którym to badanie zostaje wykonywane, bądź wydać pracownikowi urlop mimo...

Jednokrotne obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika (indywidualny rozkład czasu pracy)

„Uprzejmie prosimy o przygotowanie opinii prawnej dot. zgodności z obowiązującym prawem wdrożenia przez zarząd załączonego zarządzenia bez konsultacji ze związkami zawodowymi. A czy wprowadzenie...

Czy możliwy jest masowy wyjazd pracujących w Polsce obywateli Ukrainy do Niemiec?

„Czy niemiecka straż graniczna może wydać zakaz wjazdu do Niemiec obywatelowi Ukrainy, który legalnie przekroczył granicę Niemiec (paszport biometryczny, karta pobytu w Polsce) i...

Pracodawcy i BHP: Ocena ryzyka na stanowisku administracyjno-biurowym

„Prowadzę małe biuro projektowe, w którym zatrudniam 2 osoby do prac projektowych, biurowych. BHP-owiec powiedział, że muszę posiadać dokument ocena ryzyka na danym stanowisku...

Wymiar urlopu dodatkowego dla pracownika niepełnosprawnego

„Pracownik dnia 16.11.2018 r. dostarczył pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Po roku od dnia dostarczenia orzeczenia nabył prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego....

Pracownicy: Zakończenie umowy o pracę, a ubezpieczenie zdrowotne

„Czy pracownikowi, któremu skończyła się umowa na czas określony i nie została przedłużona będzie mieć pełne ubezpieczenie zdrowotne przez 30 dni, czy aby być...

Ekspert radzi

Jakie są obecnie możliwości obrotu nieruchomościami rolnymi?

„Chciałbym kupić działkę rolną o powierzchni 9.997 m2. Nie jestem rolnikiem i nie mam wykształcenia rolniczego, czy mogę kupić tą działkę? Na działce fizycznie...

Przedsiębiorcy i sprzedaż usług przez internet

„Jesteśmy firmą oferującą swoje usługi dla przedsiębiorców przez internet. Czy zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych i zmianach obowiązujących od...

Indywidualna ścieżka kształcenia ucznia

„Czy indywidualna ścieżka kształcenia może być wznawiana co rok? Czy jest jakiś limit czasowy? Korzystamy już dwa lata z iśk w SP i czy...

Alternatywa Społeczna wysuwa kandydaturę Piotra Wrońskiego na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zaangażowałem się w działania AS z dwóch powodów, których nie zamierzam ukrywać – napisał w odezwie do Rodaków w styczniu 2019 roku Piotr Wroński. Jednak wtedy nikt nie przewidywał, że były...

Pracownicy i okresowe badania lekarskie

„Czy pracodawca zlecający pracownikowi badania lekarskie, okresowe może od niego wymagać odrobienia godzin, w którym to badanie zostaje wykonywane, bądź wydać pracownikowi urlop mimo...