Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do szkół materiał informacyjny, przygotowany we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, który ma przestrzegać przed konsekwencjami używania e-papierosów.

Jak podaj MEN, problem korzystania z elektronicznych papierosów dotyczy coraz większej liczby dzieci. Od 2011 roku sześciokrotnie wzrosła liczba uczniów, którzy spróbowali e-papierosa. Według ministerstwa przyczyną tego stanu rzeczy jest postrzeganie elektronicznych papierosów i tytoniu podgrzewanego jako mniej szkodliwego dla zdrowia. W rzeczywistości jednak jedne i drugie mogą prowadzić do uzależnień oraz w przyszłości skłaniać do sięgania po zwykłe papierosy i inne używki.

Resort edukacji zachęca rodziców i nauczycieli do edukacji i lektury przekazanego materiału oraz apeluje o poinformowanie dzieci o możliwych zagrożeniach.

W dokumencie można znaleźć definicję elektronicznego papierosa, analizę jego składu oraz opis działania. Materiał zawiera także dane statystyczne dot. używania e-papierosów przez młodzież, szczegółowy opis skutków zdrowotnych wynikających z używania e-papierosa oraz działań, które mogą pomóc wpłynąć na świadomość dziecka i zmniejszą ryzyko sięgnięcia przez nie po e-papierosy.

Ministerstwo wraz z GIS-em polecają:

  • dawać dziecku dobry przykład – „jeśli palisz, nigdy nie jest za późno na rzucenie palenia”,
  • rozmowę z dzieckiem/nastolatkiem o tym, dlaczego e-papierosy są dla nich szkodliwe,
  • poinformowanie dziecka o stosunku rodzica do wszystkich wyrobów tytoniowych oraz
  • wyrażenie zdecydowanego sprzeciwu dla stosowanie tego typu produktów,
  • rozmowę z nauczycielami na temat egzekwowania zakazu palenia tytoniu na terenie szkoły oraz szkolnego programu zapobiegania palenia tytoniu.

Dokument dostępny jest pod tym adresem.

Agata Pąchalska