Od 05.09.2019 r. obowiązuje rozporządzenie MEN w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, które zastąpiło dotychczasowe przepisy z 2003 r. Nowe rozporządzenie zostało dostosowane do zmian ustawowych wprowadzonych w zakresie akredytacji z dniem 01.09.2019 r. – przez ustawę z dn. 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z późn. zm.).

Akredytacja tylko na daną formę

Od 01.09.2019 r. akredytacja jest …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.