Z początkiem stycznia 2020 roku, wejdą w życie rozwiązania wprowadzone na mocy ustawy z dn. 19.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw, w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ustawa ta ma na celu ułatwienie życia przedsiębiorcom, których kontrahenci nie regulują zobowiązań na czas. Kluczowe rozwiązania dotyczą m.in. ustawowego określenia maksymalnych terminów płatności (30 lub 60 dni) oraz możliwości odstąpienia od umowy w sytuacji gdy termin zapłaty przekracza 120 dni.

Nowość na gruncie podatków dochodowych stanowić będzie, wprowadzona na podobieństwo ulgi funkcjonującej w podatku VAT, tzw. „ulga na złe długi”. Na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (u-CIT) dodano nowy …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.