Bezpieczna szkoła

Rodzice mogą skorzystać z programów rządowych, takich jak „Rodzina 500+”, „Dobry Start” czy „Posiłek w szkole i w domu”.

O lipca tego roku program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od początku funkcjonowania programu do rodzin trafiło już ponad 77 mld zł.

Programem w sposób szczególny skierowanym do uczniów jest „Dobry start”, czyli wsparcie w kwocie 300 zł. Od początku lipca złożono już ponad 2,4 mln wniosków o świadczenie, z czego ok. 1,7 mln to wnioski złożone online. „W tym czasie w gminach wydano 1,7 mln informacji o przyznaniu tego świadczenia, z czego wypłacono już 1,5 mln świadczeń na łączną kwotę 446 mln zł” – powiedziała minister.

Do połowy sierpnia tegoroczna edycja program „Dobry start” została zrealizowana już w jednej trzeciej. Świadczeniem objętych może być w tym roku ok. 4,5 mln uczniów.

W tym roku funkcjonuje również program „Posiłek w szkole i w domu”, który jest przewidziany na lata 2019-2023. Jest to wsparcie także dla uczniów w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego. W tym roku na program zaplanowano 550 mln zł.

MRPiPS