Przekazania środków z tytułu 1% należnego podatku z rozliczenia za 2018 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonywali, tak jak w roku ubiegłym, naczelnicy urzędów skarbowych.

Przekazania dokonano na podstawie wniosków podatników zawartych w:

1) zeznaniach podatkowych, w których opodatkowanie następuje według:

 • skali podatkowej (PIT-36, PIT-37),
 • 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L),
 • 19% stawki podatku od dochodów z zysków kapitałowych (PIT-38),
 • 19% stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39),
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
 • 19% stawki od dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej (PIT-CFC).

2) oświadczeniu o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego – PIT-OP.

Z możliwości przekazania 1 proc. podatku skorzystało 14,5 mln podatników, czyli o 0,4 mln więcej w porównaniu do roku ubiegłego. Natomiast średnia przekazana OPP kwota w 2019 r. to 60 zł.

Wśród organizacji, które otrzymały najwyższe kwoty w skali całego kraju znalazły się kolejno:

 • FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” z kwotą w wysokości 185 507 307,23 zł;
 • AVALON – BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM – 47 003 021,68 zł;
 • FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SŁONECZKO” – 42 382 571,36 zł;
 • FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – 13 678 107,87 zł;
 • FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM CHORYM „KAWAŁEK NIEBA” – 12 382 195,66 zł.

Szczegółowy wykaz organizacji pożytku publicznego, które w 2019 r. otrzymały 1% należnego podatku, dostępny jest w Załączniku nr 2 do Informacji dotyczącej kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego w 2019 roku (z rozliczenia za 2018 rok) zamieszczonej na stronie resortu finansów.

Źródło: MF, /lo/