INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), oraz art. 15zzs ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 stycznia 2020 r. (data wpływu 13 luty 2020 r.), uzupełnionym 30 marca 2020 r. i 6 kwietnia 2020 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy koszty zatrudnienia osób na umowę o pracę, które częściowo zaangażowane są w prowadzenie prac badawczo-rozwojowych można w tej części uznać za koszty kwalifikowane i rozliczone w ramach ulgi badawczo-rozwojowej w wysokości 150% skoro Wnioskodawca posiada status centrum badawczo-rozwojowego? Czy kosztem kwalifikowanym będą także premie i nadgodziny wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne wypłacone za prace badawczo-rozwojowe w wysokości 150% (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.