Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosło i wynosiło 6393,8 tys. osób (w maju 2019 r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 6380,2 tys. osób). Jest to zatem wzrost o 0,2 pkt proc. W porównaniu do czerwca 2018 roku zanotowano wzrost zatrudnienia o 2,8 pkt proc.

Jeśli chodzi o przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w czerwcu 2019 r., to tu również zanotowano wzrost o 0,9 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wynagrodzenie brutto w czerwcu wyniosło 5104,46 zł, zaś w maju 2019 była to kwota 5057,82 zł. W ujęciu rocznym zanotowano wzrost wynagrodzeń o 5,3 pkt proc.

Podobny wzrost na poziomie 5,3 pkt proc. w ujęciu rocznym zanotowano w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku. Wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło w czerwcu 5103,48 zł, podczas gdy w maju 2019 r. wyniosło 5054,10 zł. Zatem kwota wynagrodzenia bez wypłat z zysku wzrosła w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 1 pkt proc.

Należy zaznaczyć, że powyższe dane dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

GUS, oprac: gr.