Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2018 r. nieznacznie wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosiło 6232,4 tys. osób podczas, gdy w październiku przeciętne zatrudnienie utrzymywało się na poziomie 6227,3 tys. osób. W porównaniu do listopada 2017 roku zanotowano wzrost zatrudnienia o 3 pkt proc., zaś w skali rocznej jest to przyrost o 3,6 pkt proc.

Jeśli chodzi o przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w listopadzie 2018 r., to tu zanotowano wzrost o 0,9 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wynagrodzenie brutto w październiku wynosiło 4921,39 zł, zaś w listopadzie br. wyniosło 4966,61 zł. W ujęciu rocznym zanotowano wzrost wynagrodzeń o 7,3 pkt proc.

Podobny wzrost na poziomie 7,3 pkt proc. w ujęciu rocznym zanotowano w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku.

Wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło w październiku 4921,30 zł, podczas gdy w listopadzie 2018 r. wynosiło 4966,54 zł. Zatem kwota wynagrodzenia bez wypłat z zysku była wyższa niż w ubiegłym miesiącu o 0,9 pkt proc.

Należy zaznaczyć, że powyższe dane dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

źródło: GUS, oprac. gr.