Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca spadło i wynosiło 6380,2 tys. osób (w kwietniu 2019 r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 6392,4 tys. osób). Jest to zatem spadek o 0,2 pkt proc. W porównaniu do maja 2018 roku zanotowano wzrost zatrudnienia o 2,7 pkt proc.

Jeśli chodzi o przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w maju 2019 r., to tu również zanotowano spadek o 2,5 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wynagrodzenie brutto w kwietniu wyniosło 5186,12 zł, zaś w maju 2019 była to kwota 5057,82 zł. W ujęciu rocznym zanotowano wzrost wynagrodzeń o 7,7 pkt proc.

Podobny wzrost na poziomie 7,6 pkt proc. w ujęciu rocznym zanotowano w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku. Wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło w kwietniu 5185,31 zł, podczas gdy w maju 2019 r. wyniosło 5054,10 zł. Zatem kwota wynagrodzenia bez wypłat z zysku spadła w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 2,5 pkt proc.

Należy zaznaczyć, że powyższe dane dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

GUS, oprac: gr.