„Proszę o zapoznanie się i ukierunkowanie mnie, co dalej można zrobić, zależy mi na szybkim działaniu, bo sytuacja zagraża bezpieczeństwu dzieci. Podsumowanie zdarzeń:

– A. Zlecenie: 1. w nawiązaniu do rozmowy zlecam wykonanie, dostawę i montaż kompletnej huśtawki dwustanowiskowej typu ZZ, wykonanej jak na załączonym zdjęciu z uwzględnieniem wymagań j.n.: 2. wymiary urządzenia (szer. x dł. x wys.): 3,85 x 2,52 x 2,41 m 3. huśtawka z siedziskiem płaskim typu ławka/deska, 4. drugie siedzisko typu koszyk, ale całe zabudowane bez łańcuszka, 5. elementy pionowe konstrukcja drewniana, sosnowa, 6. górna belka pozioma stalowa ocynkowana, w kolorze niebieskim, 7. łańcuchy stal nierdzewna, 8. gwarancja: 3 lata. 9. Wartość zlecenia za wykonanie, dostawę i montaż huśtawki określono na kwotę: 2.439,03 zł netto + podatek VAT 23% = 3.000,00 zł brutto. 10. Warunki płatności: przedpłata w wysokości 50% – po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury proforma. 11. Pozostała płatność – najpóźniej w dniu montażu. 12. Miejsce montażu: Poznań, osiedle X. Teren trawiasty.

– B. Potwierdzenie z fakturą proforma wysłane ze skrzynki kontaktowej firmy xyz@” 1. Potwierdzam przyjęcie zamówienia na dostawę i montaż huśtawki wahadłowej 2-osobowej (parametry zgodne z wysłanymi z poprawką długości na 3,6 m) otrzymanego od Państwa w dniu dzisiejszym , proszę o przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu, przyspieszy to realizacje o 2 dni. Uwaga: faktura została zapłacona.

– C. Korespondencja dot. montażu: 1. od nas :w nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy telefonicznej proszę o pisemne potwierdzenie terminu montażu huśtawki w dniu: 06.08.2019 r. (oraz godziny przyjazdu). Miejsce montażu: Poznań, osiedle X. 2. od nas po rozmowie telefonicznej: zgodnie z ustaleniami, montaż huśtawki odbędzie się w dniu 08.08.2019 r. (czwartek), od godziny 9:00. Proszę o pisemne potwierdzenie tego terminu oraz przesłanie faktury celem uregulowania pozostałej należności wynikającej ze zlecenia. 3. od ZZ: Przesyłam w załączniku fakturę końcową do zlecenia na dostawę i montaż huśtawki wahadłowej 2-osobowej, do zapłaty pozostaje 1.500 zł brutto. Potwierdzam datę 8 sierpnia jako termin dostawy i montażu huśtawki 2-osobowej, wynikającej ze zlecenia. Godzina dostawy okolice godziny 9 rano kierowca z trasy będzie dzwonił na wskazany nr telefonu, uwaga: faktura została zapłacona.

– D. Protokół z montażu 08-08-2019 i otrzymany od montażystów CertyfikatE. Dalsza korespondencja: 1. od nas: w związku z montażem huśtawki dwustanowiskowej na placu zabaw w Poznaniu w dniu 08.08.2019 r. informuję, iż prace nie zostały zakończone, co poświadcza protokół z montażu podpisany przez Wykonawcę. Zgodnie z naszymi wczorajszymi ustaleniami, oczekujemy na dostarczenie i zamontowanie siedzisk (zgodnych ze zleceniem), w maksymalnym terminie 7 dni od dnia montażu. Prosimy o wcześniejszą informację o terminie przyjazdu ekipy montażowej 2. z powodu braku reakcji kolejne pismo: cyt.: „Witam w nawiązaniu do spisanego w dniu montażu (08-08-2019 r.) protokołu oraz przeprowadzonej w dniu dzisiejszym rozmowy informuję, że oczekujemy na dokończenie prac tj. dostarczenie prawidłowego i zamontowanie siedziska typu koszyk. Zgodnie z ustaleniami prace miały być wykonane do dnia 15-08-2019 r. W przypadku nie wywiązania się z umowy kierujemy sprawę do prawników. Przedmiotowe pismo jest wezwaniem do zakończenia prac.” 3. i kolejne pismo od nas: „proszę o uzupełnienie dostarczonych w dniu montażu dokumentów o deklarację zgodności zamontowanej huśtawki z Certyfikatem. Jednocześnie informuję, że w przypadku nie wywiązania się z umowy oraz niedostarczenia dokumentów zgłoszę sprawę do urzędu certyfikacji z wnioskiem o odebranie uprawnień.” 4. odpowiedź: W załączniku certyfikat na huśtawkę i dodatkowo deklaracje na siedziska proszę mnie nie straszyć bo nie macie ani jednego atutu w ręku huśtawka jest dostarczona i zamontowana oraz odebrana nie było między nami żadnych protokołów odbioru i proszę mi nie insynuować jakichś niedorzecznych zdarzeń, poza tym jesteście zgrają niewydarzonych głupich ludzi którzy powinni się leczyć na głowę a nie zajmować się takimi sprawami. Moja ostateczna propozycja, albo czekacie na siedzisko, które ja wymieniam wam z mojej dobrej woli, albo wysyłam je kurierem a wy mnie odsyłacie te które jest u was, trzecia możliwość nie dostajecie niczego jak będziecie w tak głupi sposób podchodzić do sprawy 5. z naszej strony pismo oraz zdjęcia z montażu.

– F. Centrum Jakości: równolegle z prowadzoną korespondencją z firmą ZZ zwróciłam się do Europejskiego Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o. z prośbą o weryfikację zamontowanej (nadal bez siedzisk) huśtawki pod względem zgodności z Certyfikatem; przesłaliśmy zdjęcia. Otrzymaliśmy opinię, że zamontowany wyrób – huśtawka nie spełnia wymogów norm i jest niezgodny z certyfikatem.

– G. Nasze pismo: Witam informuję, że do dnia dzisiejszego nie wywiązali się Państwo ze swoich zobowiązań wynikających ze zlecenia z dnia 12-07-2019 r. oraz spisanego w dniu montażu tj. 08-08-2019 r. protokołu montażu; jednocześnie uzyskaliśmy opinię Europejskiego Centrum Jakości i Promocji, że zamontowany przez Państwa firmę wyrób – huśtawka jest niezgodny z obowiązującymi normami oraz dostarczonym certyfikatem. Wobec powyższego wzywam do zdemontowania i wywiezienia huśtawki oraz zwrotu wpłaconej kwoty tj. 3.000,00 zł w terminie do dnia 12-09-2019 r. – pod rygorem wykonania demontażu i wywiezienia własnymi siłami i obciążenia Państwa kosztem tych czynności w wysokości 2.500,00 zł. odpowiedź: Dostawa została przeprowadzona zgodnie ze wszystkimi prawidłami dlatego odmawiamy zabrania dostarczonej huśtawki co do opinii jednostki certyfikującej tyczy się ona wyrobu nie naszej produkcji, nasze huśtawki są zgodne ze wszystkimi normami i wydanym certyfikatem, próbujecie w bezczelny sposób manipulować całą transakcją nie mając podstaw prawnych do zwrotu urządzenia dostarczonego przez nas, nadmieniam też że nasz wyrób dostarczony do was posiadał tabliczkę znamionową określającą producenta oraz informacje o roku produkcji i PN wyrobu wy na przedstawionym urządzeniu do opinii jednostki certyfikującej takiej tabliczki nie okazaliście dlatego oświadczam co na wstępie. Pan Piotr Y dyrektor PPHU ZZ. Korespondencja toczyła się mailowo i te zapisy mamy, dodatkowo przesyłam: protokół z montażu otrzymany w dniu montażu certyfikat nasze pismo wysłane ze zdjęciami pismo Centrum Jakości. Generalnie huśtawkę musimy zdemontować i zamówić od innego dostawcy; chcemy uzyskać: a) zwrot wpłaconych kwot tj. 3.000,00 zł oraz koszt demontażu 2.500,00 brutto) udokumentowanie, że to ich wyrób i montaż, co pozwoli instytucji certyfikującej na podjęcie dalszych działań, żeby nie wciskali bubli zagrażających bezpieczeństwu dzieci.”

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Autor domniemywa, że ostatecznie prawidłowe siedziska do huśtawek nie zostały dostarczone do dnia dzisiejszego. Ponadto zarówno ze stanu faktycznego, jak i z załączonej dokumentacji nie wynika, czy odbiorca usługi przesłał do jednostki certyfikującej zdjęcia huśtawki, w tym tabliczki znamionowej, tak aby nie było jakiejkolwiek wątpliwości, że ta konkretna dostarczona i zamontowana huśtawka, odnośnie której wypowiedziała się jednostka certyfikująca, faktycznie nie spełnia norm certyfikatu dostarczonego wraz z huśtawką.

Zdaniem Autora i tak nie jest to większym problemem dowodowym, gdyż w razie ewentualnego postępowania sądowego (do którego najprawdopodobniej dojdzie, widząc postawę firmy PPHU ZZ), konieczne będzie powołanie biegłego sądowego, który wypowie się na temat bezpieczeństwa użytkowania przez dzieci dostarczonej i zamontowanej huśtawki oraz zgodności tej konkretnej huśtawki z dostarczonym certyfikatem.

Zgodnie z …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.