Jak czytamy na stronie MEN, podstawowym założeniem projektu „Lekcja: Enter” jest „przeszkolenie w ciągu czterech lat ponad 75 tys. nauczycieli z wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy z uczniami”.

Celem serii szkoleń jest przygotowanie nauczycieli do lepszego wykorzystywania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy w szkole oraz korzystania z różnego rodzaju e-zasobów. Naukę ułatwić ma dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej, która umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń oraz do webinariów, podcastów i innych narzędzi.

Docelowo nauczyciele mają odbyć 40 godzin szkolenia – 32 godziny szkoleń stacjonarnych i 8 godzin szkoleń online. W szkoleniach weźmie udział po 15 proc. nauczycieli z każdego województwa.

Szanse na udział w szkoleniach mają nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele odpowiedzialni za nauczanie wczesnoszkolne, przedmioty matematyczno-przyrodnicze, humanistyczne, artystyczne i informatyczne.

O granty na ich przeprowadzenie mogą starać się instytucje i organizacje (placówki doskonalenia nauczycieli – samodzielnie lub w konsorcjum), jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe w partnerstwie z placówkami doskonalenia nauczycieli, stowarzyszenia i fundacje.

W ciągu czterech lat Fundacja Orange ma przekazać około 100 grantów w wysokości do 450.000 złotych. Projekty będą musiały zostać zrealizowane w 18 miesięcy.

Agata Pąchalska

Źródło: men.gov.pl