INTERPRETACJA PODATKOWA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 07 kwietnia 2019 r. (data wpływu 07 kwietnia 2019 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 czerwca 2019 r. (data wpływu 11 czerwca 2019 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 07 czerwca 2019 r. Nr 0114-KDIP3-1.4011.239.2019.1.MJ o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz opodatkowania ich 19% podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.