Dyrektor

MSZ zaprasza do konkursu „Edukacja globalna 2020”

Celem konkursu ofert, organizowanego przez MSZ, jest wybranie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych, które obejmować będą realizację działań z zakresu edukacji globalnej. Projekt ma...

Nauczyciele

Sejm nie przyjął poprawki Senatu w sprawie podwyżek dla nauczycieli

Prezes ZNP Sławomir Broniarz apelował do posłów i posłanek o przyjęcie poprawek wniesionych przez Senat do ustawy okołobudżetowej. Chodziło w nich m.in. o to,...

Poradnik dla nauczycieli geografii

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło poradnik dla nauczycieli geografii zatytułowany „geoinformacja w szkolnej edukacji geograficznej” Poradnik dostępny jest pod tym adresem. Jak wynika z komunikatu MEN,...

Uczniowie

Samorząd

Nowe limity wynagrodzeń pokrywanych z dotacji oświatowych

Od 01.01.2020 r. obowiązują uszczegółowione przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – dotyczące ograniczenia kwoty środków z dotacji wypłacanych z budżetów j.s.t. i przeznaczanych...

Projekty aktów prawnych

Edukacja: Wraca łacina do szkół – uzupełnienie podstawy programowej

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępny jest projekt z dn. 07.02.2020 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum...

Zmiany w ustawach

Zmiany w rozporządzeniach