Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245) wprowadziła kilka istotnych modyfikacji w zakresie przepisów Działu IX k.p., w których zostały określone zasady zatrudniania młodocianych. Nowe zapisy wskazują m.in. sposób postępowania w szczególnych przypadkach zatrudniania młodocianych. W odniesieniu do wspomnianych regulacji wymieniona na wstępie ustawa nowelizująca prawo oświatowe weszła w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.