Od 01.09.2019 r. weszły w życie zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół niepublicznych, wprowadzone ustawą z dn. 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245).

O ile do tej pory w systemie oświaty funkcjonowały szkoły publiczne, szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych oraz szkoły niepubliczne bez uprawnień szkół publicznych, o tyle po 01.09.2019 r. szkoła może być albo publiczna, albo niepubliczna.

Z przepisów znika więc …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.