Strona główna Tagi Nowelizacja

Tag: nowelizacja

Terminy procesowe i sądowe w okresie epidemii

Art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych...

Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – nowela przepisów

Z dniem 27 marca br. weszły w życie zmiany dotyczące przepisów rozp. MGPIPS z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności...

Kodeks karny wykonawczy – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 marca 2020 r. pod pozycją 523 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 28.08.2020 r., w załączniku do...

Ustawa o rehabilitacji zawodowej – ogłoszono nowy jednolity tekst przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 marca 2020 r. pod pozycją 426 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 13.02.2020 r., w załączniku do...

Prawo spółdzielcze – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 lutego 2020 r. pod pozycją 275 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 28.01.2020 r., w załączniku do...

Uczestnictwo pracowników w spółce transgranicznej – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 grudnia 2019 r. pod pozycją 2384 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.11.2019 r., w załączniku do...

Ustawa o zdrowiu publicznym – ogłoszono nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 grudnia 2019 r. pod pozycją 2365 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.11.2019 r., w załączniku do...

Przyczyny dyskryminacji – przed i po nowelizacji Kodeksu pracy

Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w przepisach Kodeksu pracy. Dyskryminowanie może być bezpośrednie lub...

Świadectwo pracy – nowy wzór oraz zmiany obowiązujące od dnia 7 września 2019 r.

Z dniem 7 września 2019 r. weszły w życie zmiany do rozp. MRPIPS z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U....

Zrównanie sytuacji pracownika poddanego „zwykłemu nierównemu traktowaniu” oraz dyskryminacji – co oznacza w praktyce?

Przed wprowadzeniem zmian w Kodeksie pracy rozróżniane były dwa rodzaje niedozwolonego zachowania pracodawcy – polegające na nierównym traktowaniu oraz dyskryminacji. Kryteria pozwalające uznać dane zachowanie...

Najnowsze