Strona główna Tagi Nowelizacja

Tag: nowelizacja

Przyczyny dyskryminacji – przed i po nowelizacji Kodeksu pracy

Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w przepisach Kodeksu pracy. Dyskryminowanie może być bezpośrednie lub...

Świadectwo pracy – nowy wzór oraz zmiany obowiązujące od dnia 7 września 2019 r.

Z dniem 7 września 2019 r. weszły w życie zmiany do rozp. MRPIPS z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U....

Zrównanie sytuacji pracownika poddanego „zwykłemu nierównemu traktowaniu” oraz dyskryminacji – co oznacza w praktyce?

Przed wprowadzeniem zmian w Kodeksie pracy rozróżniane były dwa rodzaje niedozwolonego zachowania pracodawcy – polegające na nierównym traktowaniu oraz dyskryminacji. Kryteria pozwalające uznać dane zachowanie...

Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium RP – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 2 września 2019 r. pod pozycją 1666 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 01.08.2019 r., w załączniku do...

Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące równego traktowania – rozszerzenie katalogu przesłanek uznawanych za dyskryminacyjne

W przepisach dotyczącym równego traktowania ustawodawca wprowadził wręcz kosmetyczną zmianę – wykreślił jedno ze sformułowań. W praktyce nowelizacja ta przynosi poważne zmiany. Należy podkreślić,...

Zmiany w prawie pracy – co czeka nas w najbliższym czasie?

Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia oraz podwyżki dla młodocianych pracowników uczących się zawodu – to najważniejsze, ale niejedyne zmiany w prawie pracy czekające...

Powszechny obowiązek obrony RP – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1541 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 19.07.2019 r., w załączniku do...

Promocja zatrudnienia – ogłoszono nową wersję ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2019 r. pod pozycją 1482 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 05.07.2019 r., w załączniku do...

Kodeks postępowania cywilnego – ogłoszono nową wersję ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 sierpnia 2019  r. pod pozycją 1460 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 19.07.2019 r., w załączniku do...

Czas pracy kierowców – nowe jednolite przepisy ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 lipca 2019 r. pod pozycją 1412 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 05.07.2019 r., w załączniku do...

Najnowsze