W związku z dużą ilością zmian w przepisach dotyczących oświaty, konieczne było znowelizowanie ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. poz. 425).

Zmiany wprowadzone do u.s.o. od 1 września 2019 r. dotyczą głównie nazewnictwa, oceniania, promowania i egzaminowania uczniów oraz wydawania świadectw. Modyfikacje i dodane przepisy są wynikiem reformy szkolnictwa zawodowego i pochodzą z ustawy z dn. 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z późn. zm.).

 

Przygotowaliśmy dla Państwa e-book z przepisami ustawy oraz krótkim omówieniem zmian.

Zaloguj się i pobierz nowy e-book.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.