Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2020 roku. Rząd zarezerwował środki na wszystkie priorytetowe programy realizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przygotowany budżet jest prospołeczny i prorozwojowy – priorytetem rządu pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych przy wspieraniu wzrostu gospodarczego i realizacji działań dotyczących polityki społeczno-gospodarczej, w tym ambitnej polityki prorodzinnej.

Miliardy dla rodzin

Filarem tej polityki jest program Rodzina 500+, który od 1 lipca bieżącego roku funkcjonuje w rozszerzonej formule – świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko, bez względu na dochody rodziny.

Od momentu uruchomienia programu – w kwietniu 2016 roku – do rodzin trafiło już blisko 80 mld złotych. W przyszłym roku program ma kosztować w sumie 41,2 mld złotych. Niezbędne środki na wypłatę świadczeń wychowawczych uwzględniono w limicie wydatków przyjętego właśnie projektu budżetu.

 

Wszystkie programy uwzględnione w projekcie budżetu

Dobrych wiadomości jest więcej, ponieważ w projekcie budżetu na 2020 roku zaplanowano wydatki na wszystkie prorodzinne programy prowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W projekcie budżetu zapewnione zostały środki – oprócz wspominanej już „Rodziny 500+”, również na program „Mama 4+” oraz „Dobry start”, a także na świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego czy waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych.

Rząd nadal będzie dofinansowywał powstawanie nowych żłobków w ramach programu „Maluch+”. Dalej rozwijana będzie „Karta Dużej Rodziny”, adresowana do rodzin wielodzietnych.

W projekcie budżetu znalazły się również pieniądze na program „Senior+” w ramach którego powstają dzienne domy i kluby dla seniorów czy na realizację programu „Za życiem”.

Budżet zrównoważony

Co ważne, budżet będzie zrównoważony – w projekcie ustawy zaplanowano, że dochody i wydatki na tym samym poziomie – 429,5 mld złotych. Projekt więc nie przewiduje deficytu budżetu państwa.

źródło: MRPiPS