Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie zmiany do rozp. RM z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010), których celem jest przede wszystkim dostosowanie przepisów wykonawczych do zmian wprowadzonych w unormowaniach Prawa oświatowego.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.