Przedsięwzięcie ma upamiętnić i uczcić ofiary niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück. Ważnym punktem wśród celów konkursu jest popularyzacja twórczości więźniarek z obozu KL Ravensbrück oraz przybliżenie młodzieży ich tragicznej historii.

Do konkursu mogą zgłosić się uczniowie klas VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych do dnia 6 marca br. Aby wziąć w nim udział, należy przygotować jeden wybrany utwór poetycki oraz fragment prozy na bazie wspomnień więźniarek KL Ravensbrück, a następnie przesłać do organizatora drogą mailową wypełnioną kartę zgłoszeniową.

Karta oraz inne ważne informacje znajdują się na tej stronie.

Pierwszym etapem konkursu są eliminacje wojewódzkie, które odbędą się w dniach 16-20 marca. Galę finałową zaplanowano na 2 kwietnia br.

Wszyscy finaliści (30 uczniów) oraz ich opiekunowie w ramach nagrody otrzymają możliwość wyjazdu do Niemiec do „Miejsca Przestrogi i Pamięci Ravensbrück” (17-20 kwietnia) oraz udziału w oficjalnych obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obozu.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

Agata Pąchalska