„Bardzo proszę o wykładnię dotyczącą właściwego zapisu aktów prawnych. Posłużę się przykładem dotyczącym Rozporządzenia MENiS z dn. 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli …… – od 2005 r. do 2019 r. weszło 17 aktów zmieniających, czy należy je wszystkie wymienić, czy właściwy jest zapis – Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2005 r. w sprawie ………… i ostatni tekst jednolity tzn. Dz.U z 2014 poz. 416 ze zm. Bardzo proszę szczegółowe wyjaśnienie powyższej kwestii.”

Na pytanie Czytelnika jednoznacznie odpowiedzi udziela przytoczona treść …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.